Warunki wynajmu

1. Najemca otrzymany samochód zobowiązuje się używać z należytą troską. Koszty zakupu paliwa, płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówki, naprawy ogumienia ponosi w całości NAJEMCA.

2. Nie ma możliwości odstąpienia przedmiotu umowy osobom trzecim pod rygorem pełnej odpowiedzialności materialnej z tytułu mogących powstać strat w przedmiocie umowy.

3. W przypadku zamiaru przedłużenia okresu najmu pojazdu należy zgłosić to, nie później niż dobę przed wygaśnięciem umowy.

4. Nie zwrócenie pojazdu w terminie wynikającym z umowy będzie traktowane jako zabór z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

5. W przypadku awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić wypożyczalnie.

6. W przypadku kolizji drogowej lub kradzieży auta najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia policji i wypożyczalni oraz do uzyskania dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody przez odpowiedni podmiot.

7. W przypadku kolizji drogowej najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed mogącymi powstać dodatkowymi stratami.

8. Za uszkodzenia nie wynikające z normalnej eksploatacji pojazdu nie pokrywane przez ubezpieczenia OC lub AC najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy.

9. Za wszelkie naprawy i przeróbki wynajętego samochodu nie skonsultowane z wypożyczalnią jaki i ewentualne ich następstwa odpowiedzialność materialną ponosi najemca.

10. Najemca zobowiązuje się do parkowania wypożyczonego samochodu po zmierzchu na parkingach strzeżonych, nie pozostawiania auta bez dozoru oraz dowodu rejestracyjnego i kluczyków w samochodzie. W przypadku utraty pojazdu z dokumentami Najemca zobowiązuje się do pokrycia połowy stawki za każdą dobę, od momentu zdarzenia do chwili odnalezienia samochodu lub wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

11. W aucie obowiązuje całkowity zakaz palenia kara 500 PLN.

12. Koszt zagubienia bądź utraty: kluczyków samochodu – opłata 700 PLN; dokumenty pojazdu – opłata 500 PLN.

13. Koszt czyszczenia wnętrza pojazdu po przewozie zwierząt i / lub ładunków brudzących – opłata 200 PLN

14. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od najemcy przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub, w przypadku braku takiej możliwości, zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują najemcy inne roszczenia w stosunku do wypożyczalni spowodowane awarią.

15. Wypożyczalnia nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres najmu.

16. W przypadku płatności kartą kaucja zwracana jest tylko i wyłącznie na kartę z której została opłacona.

17. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

18. Wszelkie zmiany lub dodatkowe uzgodnienia do umowy najmu zostaną zawarte w punkcie 19.

19. W sprawach nie uregulowanych w umowie najmu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikające z umowy najmu rozpatrywane są przez Sądy Powszechne właściwe przedmiotowo i miejscowo wynajmującemu.

20. Umowa najmu sporządzona jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Atuty wypożyczalni samochodów ElitRent

PROFESJONALIZM

Naszym celem jest Twoje zadowolenie, dlatego zapewniamy indywidualne podejście, elastyczną ofertę i profesjonalizm. Dzięki temu nasz wynajem samochodów i autolawet w Gdańsku cieszy się tak dużym zainteresowaniem.

BEZPIECZEŃSTWO

W naszej wypożyczalni samochodów w Gdańsku dbamy o sprawność, czystość i komfort wszystkich pojazdów. Regularne kontrole techniczne, wraz z pełnym pakietem ubezpieczeń, pozwolą Ci na bezpieczną jazdę.

OBSŁUGA 7 DNI W TYGODNIU

Oferujemy wynajem autolawet i samochodów w godzinach 8.00 – 22.00 przez 7 dni w tygodniu. Zapewniamy błyskawiczną realizację usług i minimum formalności, dzięki czemu skorzystasz z wybranego pojazdu od ręki.

Zadzwoń